architektura / styl międzynarodowy

Styl międzynarodowyStyl międzynarodowy to prąd architektury modernistycznej. Często utożsamiony z samym modernizmem. Pierwsze budowle w stylu międzynarodowym powstały w 1922 roku w Europie, później prąd oponował również inne kontynenty.

Termin początkowy tyczył się tylko wystawy architektonicznej w MoMA w Nowym Jorku (The International Style: Architecture Since 1922). Nazwę stworzyli Philip Johnson i Henry Russell Hitchcock w celu określenia ogółu prądów minimalistycznych i funkcjonalistycznych w europejskiej architekturze modernistycznej lat 20. i 30. XX w.
Styl międzynarodowy