architektura / modernizm

Modernizm

 

Modernizm to prąd architektoniczny, rozwijających się w latach 1918-1975. Modernizm zakładał całkowite odejście od stylów historycznych oraz od jakiejkolwiek stylizacji. Budynek powinien być funkcjonalny i spełnić swe założenia.

Najważniejszym wyznacznikom przy projektowaniu budowli modernistycznych była publiczna użyteczność. Całą konstrukcja miał w pełni służyć społeczeństwu. Unikano symetrii, zrezygnowano również z lekkiej brały. Okna były szerokie, dzięki czemu wpuszczały dużo światłą, dach były płaskie, często z tarasem. Modernizm na przestrzeni lat ewoluował. Powało wielu prądu tego nurtu, dlatego też budynki często odbiegają od podstawowych założeni, a mino to pozostają w stylu modernistycznym.
Modernizm