architektura / pojęcia podstawowe


Architektura - definicjaArchitektura to nauka o konstruowaniu, budowaniu i projektowaniu budynków. Architektura obejmuje także aranżację przestrzeni. Osoba, która ukończyła studia na kierunku architektura nosi tytuł architekta.

Architektura w rozumieniu jako kierunek studiów, nie jest łatwym przedmiotem. Opiera się w dużej mierze na fizyce i matematyce a więc przedmiotach ścisłych. Architektura to nie tylko projekt, który musi powstać w wyobraźni projektanta, architektura to obliczenia, liczby i statystyki. Wszystko musi być bardzo precyzyjne i dokładne.
Architekci zajmują się także aranżacją i zagospodarowywaniem przestrzeni, zarówno zamkniętej jak i otwartej, obszarów wolnych od zabudowań, osiedli, miejsc wolnych w centrum miasta między budynkami itp. Wszystkie te elementy, łącznie z projektowaniem elementów wewnątrz budynku i jego aranżacji wchodzą w  skład obszernej nauki jaką jest architektura.
Architekcie podczas tworzenia projektu budynku muszą opierać się nie tylko na swojej wizji ale także na funkcjonalności, na wygodzie użytkowników oraz na architekturze budynków sąsiedzkich.
Pojęcia podstawowe