architektura / socrealizm

Socrealizm

Socrealizm nazywany jest inaczej realizmem socjalistycznym. Ten prąd w architekturze istniej od 1934 roku. Początkowo dotyczył tylko architektury radzieckiej, a następnie innych krajów socjalistycznych. Jako prąd socjalistyczny był jedynym słusznym i właściwym. Bardziej niż jako wyraz artyzmu służył do wyrażania idei komunistycznych.

Zdolni artyści rosyjscy stanowili zagrożenie, w mniemaniu władz rządzących. Dlatego ich wszelkie zapędy artystyczne ograniczone zostały przez stworzenie socrealizmu, któremu musiały być podporządkowane tworzone dzieła. Konflikt między władzą a sztuką spowodował, żed wielu artystów radzieckich tamtego okresu, wyjeżdżało szukać wolności artystycznej na Zachodzie.
 
Pierwszy raz termin socrealizm pojawił się w jednej z gazet w roku 1932. W 1934 na Zjeździe Pisarzy Radzieckich socrealizm został niejako nakazany wszystkim artystom. Artyści mieli dostosować swoją sztukę do idei partyjnych.

Architektura socrealizmu miała podkreślać siłę i potęgę państwa. Wszelkie budynki miały zostać ujednolicone. Dominująca w socrealizmie była symetria. Monumentalność budynków miały podkreślać elementy takie jak attyki, pilastry, kolumnady.


Socrealizm