architektura / high-tech

High - TechHigh-tech (hi-tech) - kierunek w architekturze, zaliczający się do rozumianego w szerokim sensie postmodernizmu skupiający się na intensywnym wykorzystaniu nowych technologii zarówno w konstrukcji budynków, jak i w ich wyposażeniu technicznym.

Elementy techniczne, szczególnie powtarzalne (żaluzje i ich mechanizmy napędowe, baterie słoneczne), stanowią rodzaj nowoczesnego ornamentu. Szokujące dla osób spoza branży budowlanej rozwiązania techniczne nadają budynkom specyficzny wyraz.

Architektura high–tech, dąży do zintegrowania wyposażenia technicznego ze strukturą budynku. Wzmacnia to maksymalnie oddziaływanie zarówno funkcjonalne, jak i wizualne. Z terminem high-tech w architekturze wiąże się pojęcie inteligentnego budynku, w którym konstrukcja i instalacje są projektowane jako niepodzielna całość.High-tech